Sponsor

Media

潮人談: 頂尖樂隊學院公佈第二期學員

on.cc: 管弦樂精英訓練計劃 12月呈獻跨媒體創意演出

am730: 培育音樂新晉 傳承美樂

亞洲週刊: 香港樂無止境衝破疫情

RTHK Radio 4: Morning Call 清晨妙韻

香港經濟日報: 「樂無止境」 新晉樂師顯品味